POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM


Strona Głowna


ZGŁOSZENIE UPADKU ZWIERZĘCIA


W przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, fakt ten należy w ciągu 7 dni zgłosić
do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zgłoszenia może dokonać właściciel, sołtys lub lekarz weterynarii leczący zwierzę podając następujące dane:
- imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej;
- imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego;
- adres gospodarstwa;
- ilość sztuk bydła w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne);
- dane identyfikacyjne padłej sztuki (numer kolczyka, data urodzenia, płeć);
- datę i godzinę padnięcia;
- przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona.

Wzór zgłoszenia.